Zorgcentrum Beth-San, Moerkapelle

opdrachtgever: Cedrah, Wonen, Zorg, Welzijn
status: gerealiseerd (1e fase) ©GelukTreurniet Architecten
ontwerp: projectarchitect ir. J.J. Ruiter
omvang: fase 1: 87 plaatsen verzorging/verpleging, fase 2: 97 woningen
     

Het hart van het nieuwe zorgcentrum bestaat uit een atrium waaraan alle gemeenschappelijke voorzieningen zoals restaurant, grand café, winkel en activiteitenruimten zijn gelegen. Het atrium functioneert als een centraal plein, waar tevens grotere bijeenkomsten mogelijk zijn.

In het stedenbouwkundig plan zijn de gebouwen als zogenaamde 'strips' in de ruimte geplaatst. De open ruimten tussen de strips zijn zodanig  gericht dat zowel het groene buitengebied als de oude dorpskern worden ervaren. Het atrium vormt een verbinding tussen de verschillende strips maar is zo open mogelijk om de verbinding met de omgeving te behouden.

Het plan is uitgekiend gefaseerd, waardoor voor het nieuwe zorgcentrum slechts een gering aantal aanleunwoningen behoefde te worden gesloopt. Nadat de huidige bewoners zijn verhuisd naar het zorgcentrum, kan het oude zorgcentrum worden gesloopt, waarna de bouw van de volgende fase mogelijk wordt.

In het zorgcentrum zijn appartementen voor zorg in verschillende zwaarte, voor geestelijke gezondheidszorg en palliatieve zorg ondergebracht. De woningen zijn een mix van sociale huur, duurdere huur en koopwoningen.