Stevenshofje, Leiden

opdrachtgever:  Libertas Leiden
status:  haalbaarheidsstudie
omvang:  12 woningen
     

Het Stevenshofje is gesticht in 1584 door de bierbrouwer Willem van Tetrode, de huidige bebouwing dateert echter van 1771-1778. Bij een renovatie in de jaren 1983-1984 zijn de kleine woningen horizontaal samengevoegd en is het aantal afgenomen tot 12.

In de haalbaarheidsstudie is onderzocht hoe het hofje geschikt kan worden gemaakt als zorgvoorziening. Het plan is een eerste stap om eigentijdse vormen van wonen en zorg in hofjes te onderzoeken.

Er is gekeken naar verschillende doelgroepen. Voor het huisvesten van ouderen en mindervaliden kan de huidige opzet worden gehandhaafd en zijn binnen de woningen kleine aanpassingen nodig om de bruikbaarheid te verbeteren.

Voor mensen die meer hulp nodig hebben of zelfs een verpleeghuisindicatie hebben, is  huisvesting in woongroepen ontwikkeld. Dit vergt ingrijpender aanpassingen.

De tuin is afsluitbaar met een hoofdpoort aan de drukke Haarlemmerstraat en een achterpoortje aan de Korte Lysbethsteeg. Om de tuin - semi-openbaar gebied in het centrum van Leiden - beter te kunnen benutten, zijn verschillende types tuinen ontworpen en een tuinpaviljoen waarin gemeenschappelijke activiteiten mogelijk zijn.