ArchitectuurRuiter is lid van de BNA, de beroepsorganisatie van Architecten in Nederland.

 

 ir. J.J. Ruiter is opgenomen in het Architectenregister onder nummer 1.930730.005

 
      

ArchitectuurRuiter participeert in Het Virtuele Bureau.

Het Virtuele Bureau richt zich op opdrachtgevers die maatwerk, kwaliteit, snelheid en betaalbaarheid op prijs stellen.Het bureau wordt gevormd door een groep zelfstandige, specialistische bedrijven die regelmatig gebruik maken van elkaars kennis om gezamenlijk opdrachten tot een goed einde te brengen.
De bedrijven vormen een flexibel en hecht team, inzetbaar waar opdrachtgevers en wij dat willen.
Daardoor zijn wij in staat om meer, bredere en omvangrijkere opdrachten aan te nemen dan waartoe ons bureau zelfstandig toe in staat is.
De essentie is dat het bureau binnen het model de ruimte heeft om integraal en multidisciplinair op hoog niveau te werken, afgestemd op de vragen vanuit de markt, waarbij uitwisseling van kennis, flexibele inzet en synergie zorgen voor meerwaarde. Door de individuele bedrijven wordt er met ondernemersgeest gewerkt en kunnen de kosten laag worden gehouden.
Bent u geïnteresseerd in de andere deelnemers in Het Virtuele Bureau? Klik dan op het logo hiernaast.
Het gaat ons er om dat u en wij steeds in staat zijn om, waar nodig, de sterkste keten te  formeren om hiermee een optimaal resultaat te bereiken.