ArchitectuurRuiter is opgericht door ir. J.J. Ruiter. Het bureau bestaat al enige jaren maar is vanaf januari 2011 op volle kracht actief. ArchitectuurRuiter onderscheidt zich met 5 kernthema’s.

 

 1.

Verscheidenheid in de zorgsector

ArchitectuurRuiter steunt op veel ervaring in de zorgsector. Hierbij zijn zowel kleine zorggebouwen als grotere complexen aan de orde. Dus van een hospice met 5 plaatsen tot grotere verzorgingscentra waarin meerdere typen zorg van verschillende zwaarte zijn samengebracht. De laatste tijd is er een verschuiving naar multifunctionaliteit van zorggebouwen en een grotere verscheidenheid aan woonvormen.

 

2.

Renovatie en herbestemming

Renovatie en herbestemming lijken issues van de laatste jaren. De ervaring die ArchitectuurRuiter hiermee heeft gaat terug tot direct na de periode van de stadsvernieuwing. Het betrof toen veelal de renovatie van sociale woningbouw. Daarna is herbestemming, renovatie, aanpassing van zorggebouwen en revitalisering veelvuldig aan de orde geweest.

 

3.

Duurzaamheid

De ervaring met energiezuinigheid omvat een lange periode. Vanaf de opkomst van het DuBo-label en daarna de toepassing van warmte- en koudeopslag in de bodem bij grotere gebouwcomplexen. Ontwikkelingen in duurzaamheid, isolatie en energievoorziening gaan nog iedere dag voort. Het nieuwste gebouw – de Hospice Nieuwe Waterweg Noord – wordt volledig verwarmd/gekoeld door een combinatie van zonnewarmte en opslag in de bodem. Een gasaansluiting wordt in het gebouw niet aangebracht

 

 4.

Het virtuele bureau

ArchitectuurRuiter streeft er niet naar om een groot bureau te worden met veel vaste medewerkers. Door samen te werken met een vaste groep partners,  allen ondernemer, kunnen grotere projecten en complexere opgaven worden uitgewerkt. Zie hiertoe ook Het Virtuele Bureau onder links op deze site. Het Virtuele Bureau groeit nog iedere dag. Dit samenwerkingsverband wordt uitgebreid met andere partners indien de opgave daar aanleiding toe geeft of de opdrachtgever daar prijs op stelt.

 

 5.

Excursies

Steeds meer wordt ArchitectuurRuiter gevraagd excursies te organiseren. Het doel hiervan kan een interesse in stedenbouw, architectuur of bouwen zijn, maar vaak gaat het om nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied, een thema vanuit een specifieke vraag of het belichten van bepaald vakgebied. Er worden ieder jaar een aantal reizen ondernomen naar Parijs en geregeld worden er tours door Rotterdam begeleid. Incidenteel werden ook andere steden bezocht.